Riskli Binaların Tespit Edilmesi

Riskli Bina Performans Düzeyi

  16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği (Sayı No: 28498, Kabul Tarihi: 15.12.2012) kapsamında tasarım depremi etkisi altında yıkılma veya ağır hasar görme riski

Devamı…

Isı Farkı Yüklemesi

103012_1331_IsFarkYkle7.png

Isıl Genleşme Katsayısı “Isıl Genleşme Katsayısı” maddenin ayırdedici özelliklerinden biridir. Beton malzemesi için önerilen değerler TS500 ve Eurocode’da 1 x 10-5 (1/°C) olarak belirlenmiştir. Probina Orion’da bu değer, “Bina Analizi > Analiz Öncesi > Malzeme Düzenle” bölümünden değiştirilebilir. Yük Halleri

Devamı…

Betonarme Kolon Kapasite Hesabı

Probina Orion Modeli Yukarıda idealize edilmiş olarak gösterilen model, Probina Orion programında tek katlı bir sistem olarak girilmiştir. X ve Y yönlerinde birer adet aks tanımlanarak 30×50 cm boyutunda bir kolon aks kesişimine tanımlanmıştır. Bina analizi yapıldıktan sonra “Program >

Devamı…

Havuz Sistemlerinin Modellenmesi

102312_1614_1.png

Havuz Modelinin Oluşturulması Havuz modelini Probina Orion’daki perde elemanlarını kullanarak tanımlayabilirsiniz. Modelin nasıl oluşturulacağı bu yazının kapsamı dışındadır. Probina Orion’daki modelleme araçları bu amaçla kullanılabilir. Tipik kalıp planı aşağıda verilmiştir. Yük Hallerinin Düzenlenmesi Havuz sistemini dışarıdan toprak itkisi, içeriden ise

Devamı…

Zemin-Yapı Etkileşimi

Probina Orion,  Zemin-Yapı Etkileşimi amaçlı olarak iki yöntem içermektedir. Kullanıcı, elindeki modül içeriğine göre bu yöntemlerden istediği birini kullanabilir. Zemin Yayları ile Otomatik Hesap Yöntemi (Probina Orion 2012 SP3 Servis Paketinde Yer Almaktadır) Bu yöntem, Sonlu Elemanlar Temel Modelinin analizi

Devamı…

Yüksek Sünek Perdelerde Kesme Hesabı

2007 yılında yayınlanan Türk Deprem Yönetmeliği’ne göre olan betonarme perdelerde kesme kuvveti, taban perdesinin kapasiteye ulaşmasından hareketle Denklem 3.16 ile hesaplanmaktadır.     Bu formüldeki dinamik büyütme katsayısıdır ve yönetmeliğe göre değeri 1.5 alınmalıdır. Ancak deprem yükünün tamamının betonarme perdelerle

Devamı…

Ortak Temel Çözümü için Model Birleştirilmesi

Dilatasyonlu yapıların çözümünde farklı bloklar genellikle farklı modellerde çözülmektedir. Bunun yanısıra, projede birbirinin benzeri bloklar da bulunabilmektedir. Probina Orion, bu tür yapıların çözülmesi için her katta birbirinden bağımsız farklı diyaframların kullanılabilmesini ya da bazı döşemelerin rijit diyaframa katkısının ihmal edilebilmesi özelliğini

Devamı…

Otomatik Rijit Bağlantılar

Bir kolona değişik akslardan basan birden fazla kirişin bulunması durumunda, Probina Orion Bina Tasarım Sistemi v14′ten önceki versiyonlarda “SP elemanları”nın kullanılması zorunluydu. Bu elemanlar, kolon boyutlarında olup perde gibi tanımlanan elemanlardı. Aşağıdaki şekilde eski versiyona ait bu şekilde tanımlanmış SP

Devamı…